Parkowanie

Parkowanie w mieście. W poszukiwaniu wolnego miejsca. Opłaty. Parkingi. Wykroczenia. Temat, który podnosi ciśnienie. Technologie, które mogą pomóc.