Technologia 5G to nie jest tylko szybszy internet i przekaz wideo. Przede wszystkim jest to koło zamachowe innowacji, które obejmą przemysł, usługi, biznes, a także życie społeczne. Po prostu ta technologia wygeneruje projekty. Zdaniem specjalistów w tej chwili znamy, być może, 20 proc. możliwych rozwiązań, reszta to kwestia wyobraźni, która podpowie nam gdzie i jak wykorzystać standard 5G. Gdy tworzył się internet też nie zdawaliśmy sobie sprawy jak będziemy z niego w przyszłości korzystać” – pisze „Życie uczelni”, biuletyn Politechniki Łódzkiej, w tekście informującym o podpisaniu umowy Ericssona i PŁ.

Szwedzka firma bezpłatnie zwymiarowała i zaprojektowała sieć dla kampusu Politechniki. Zarazem podpisała z uczelnią umowę o współpracy. Zakłada ona popularyzację projektów realizowanych w naukowym Centrum Kompetencji 5G, które z kolei zorganizuje Politechnika.

„Testowa sieć 5G, zbudowana na terenie Politechniki Łódzkiej, będzie dostępna dla studentów wszystkich wydziałów” – poinformował Ericsson.

Przełom w komunikacji

5G to nowa (piąta) generacja technologii mobilnych, pozwalająca na osiąganie wyjątkowo dużych prędkości przesyłu danych.

Ministerstwo Cyfryzacji chce, by to właśnie Łódź była w Polsce miastem testowym dla technologii 5G. Fot. Pixabay

Zasadnicze zwiększenie pojemności, wydajności i niezawodności sieci bezprzewodowych przyniesie, zdaniem specjalistów, falę rewolucji technologicznej. Zwłaszcza w miastach i przemyśle.

Powszechnie dostępny niezwykle szybki internet stworzy bowiem pole do realnego udostępniania bardzo innowacyjnych usług mobilnych – opartych m.in. na wzajemnym komunikowaniu się ze sobą przedmiotów i czujników (IoT, Internet of Things) oraz urządzeń (M2M, czyli komunikacja machine-to-machine).

Możliwość zastosowania takich technologii na masową skalę w miastach uważana jest przez wielu ekspertów za milowy krok ku futurystycznym wizjom smart city. Z kolei w przemyśle – za warunek tzw. czwartej rewolucji przemysłowej.

„Jest to koło zamachowe innowacji, które obejmą miasta, przemysł, usługi, biznes, a także życie społeczne”

Prace nad 5G na świecie wciąż trwają, ostateczne standardy mają zostać ogłoszone w 2020 roku. Przygotowanie do uruchomienia nowego systemu wymaga edukacji i wdrożeń w przemyśle, testów naukowych, inicjatyw startupów oraz uzyskania pozwoleń i częstotliwości, jakie wprowadzają poszczególne rządy. Chodzi tu o stworzenie warunków umożliwiających przetestowanie nowych usług, zanim zaczną funkcjonować komercyjne sieci 5G.

W Polsce miastem testowym do wprowadzenia nowej technologii jest właśnie Łódź – wskazało ją w styczniu tego roku Ministerstwo Cyfryzacji. Ericsson w tym mieście ma swoje Centrum Badań i Rozwoju, gdzie zatrudnia 1 tys. inżynierów, pracujących nad wdrażaniem technologii radiowych na świecie.

Z nauką i z biznesem

– Filozofia wdrożenia 5G wymaga partnerstwa – mówi szef Ericssona w Polsce Martin Mellor. – Czyli stworzenia ekosystemu współpracujących ze sobą podmiotów, edukacji, planowania i dyskusji zarówno włodarzy miasta, mieszkańców, inwestorów, uczelni oraz wszelkich podmiotów widzących możliwość zastosowania technologii w swojej działalności – tłumaczy.

Partnerstwo uczelni z Ericssonem oznacza, że łódzcy studenci zyskają bezpośrednią styczność z technologią 5G i będą mogli się kształcić w tym kierunku. Projekt ma pozwolić na testy i badania, ale także na opracowywanie eksperymentalnych zastosowań 5G – i ich późniejsze upowszechnianie.

– Politechnika Łódzka przewiduje wykorzystanie infrastruktury również do realizacji własnych projektów z obszarów inteligentnego budownictwa oraz inteligentnych miast – mówi prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ. – Utworzenie Centrum Kompetencji 5G będzie stanowiło nie tylko podstawę rozwijania współpracy z otoczeniem gospodarczym, ale pozwoli również zwiększyć atrakcyjność zajęć dydaktycznych – dodaje.

Ericsson w Łodzi współpracuje także z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną (ŁSSE). Polem tej współpracy jest akcelerator S5 – ma on wspierać start-upy budujące koncepcje rozwiązań biznesowych lub technologicznych opartych o 5G, a następnie pomagać w pozyskaniu finansowania na realizację tych projektów. Inaczej mówiąc – w akceleratorze mają powstawać modele biznesowego użycia infrastruktury 5G. Przemysł będzie zaś będzie miał okazję edukować się w tej dziedzinie i poznawać nowe możliwości.

Łódź Ericsson 5G umowa
Od lewej: Birgitta Finnander, szefowa Ericsson R&D Center w Polsce, Agnieszka Sygitowicz wiceprezes ŁSSE, prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ, oraz Martin Mellor szef Ericssona w Polsce. Fot. Ericsson

– Jesteśmy na etapie przełomu technologicznego, który zmieni sposób codziennej komunikacji ludzi i maszyn. Akcelerator S5 jest odpowiedzią na przyszłe potrzeby przemysłu. Wspólnie z partnerami, Politechniką Łódzką, firmą Ericsson, wybranymi inwestorami ŁSSE i startupami, wypracujemy rozwiązania z użyciem technologii piątej generacji, które wykorzystamy wkrótce do budowania świadomości zastosowań 5G w koncepcji fabryki 4.0 – mówi Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes ŁSSE.

Martin Mellor uważa, że wspieranie przedsiębiorczości ukierunkowanej na inicjatywy oparte na sieci 5G przyczyni się do rozwoju lokalnego biznesu i umożliwi rozwój innowacyjnych usług w różnych obszarach przemysłowych – To przyspieszy cyfrową transformację miasta – mówi szef Ericssona w Polsce.

Biuro prasowe Ericssona, zapytane o terminy wprowadzania w życie opisanych planów, nie udzieliło odpowiedzi, odsyłając nas do informacji prasowych.

Opracowania zewnętrznych informacji zawierają treści nieweryfikowane przez redakcję.
Źródła: Ericsson, Politechnika Łódzka („Życie uczelni”)