Gościnne felietony wyrażają opinie ich autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska redakcji.

Miasto Kazimierz Dolny podjęło odważną i innowacyjną, szeroko zakrojoną kompleksową modernizację w kierunku smart city. W projekcie Smart City Kazimierz Dolny znalazły się takie rozwiązania jak inteligentne oświetlenie ulic, przystanków, parkingów i ławek miejskich, monitoring miejski i natężenia ruchu oraz wolnych miejsc parkingowych, miejskie rowery i pojazdy elektryczne oraz stacje ładowania, hot spoty Wi-Fi i stacje monitoringu jakości powietrza.

Monika Mizielińska-Chmielewska
* Dr Monika Mizielińska-Chmielewska – ekspert w obszarze innowacji, nowych technologii i smart city z dwudziestoletnim doświadczeniem w implementacji nowatorskich projektów. Publikuje artykuły prasowe i występuje na licznych konferencjach branżowych.

W sumie innowacje obejmą 12 usług z zakresu smart city, na które złoży się blisko 700 instalacji. Większość zadań jest realizowana we współpracy z operatorem T-Mobile, który dodatkowo wesprze miasto w integracji usług z kartą miejską i analizie danych z systemów Big Data.

Jest to pierwsza tak szeroko zakrojona implementacja różnych obszarów smart city w małym mieście w Polsce w krótkim okresie, realizowana jako wzajemnie powiązany system technologii z wykorzystaniem danych dla dalszego zarządzania miastem. Dzięki temu Kazimierz Dolny będzie wzorcowym miastem i przykładem dla innych, jak przeprowadzić kompleksowe wdrożenie rozwiązań w obszarze inteligentnego miasta.

Niestety, wdrażanie innowacji zawsze wiąże się z ryzykiem. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest brak akceptacji ze strony przyszłych użytkowników – w tym przypadku mieszkańców.

Co zrobić aby ograniczyć takie sytuacje w przyszłości? Przede wszystkim innowacja musi być potrzebna. Wprowadzanie technologii nikomu nie służącej i stanowiącej swego rodzaju „gadżet” mija się z celem.

Dlatego należy przeprowadzić wstępne konsultacje z mieszkańcami i niejako „włączyć ich do gry” od samego początku, definiując obszary, w których innowacje rozwiążą ich problemy.

 

Przykładowo – rowery miejskie w centrum zamiast korków. Inteligentne oświetlenie w parkach wieczorami. System monitoringu w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Zarządzanie miejscami parkingowymi – ale z możliwością priorytetowej rezerwacji miejsca przez mieszkańca danej dzielnicy.

Sieć transmisji 5G, której akurat na tym etapie w Kazimierzu projekt nie przewiduje, ale która w przyszłości będzie bardzo istotnym komponentem smart city, umożliwi transfer obrazu w czasie rzeczywistym. A to podniesie bezpieczeństwo i może przydać się w wielu aplikacjach np. monitorowania przejścia dziecka do szkoły. Ponadto nowe stacje nadawcze zastąpią stare, więc kwestia ilości szkodliwego promieniowania może okazać się nie tak kluczowa.

Akcja informacyjna i interakcja z użytkownikami to podstawa udanego wdrożenia projektów opartych o nowe technologie. Tego typu dialog z mieszkańcami powoduje, że czują się oni współtwórcami nadchodzących innowacyjnych zmian.

Zalety i korzyści z projektu muszą być podkreślane przez cały czas jego trwania, gdyż obawy przed nową nieznaną rzeczywistością mogą przeważyć i wydłużyć czas realizacji projektu.


Smart City ForumZapraszamy:

Dr Monika Mizielińska-Chmielewska będzie prelegentką na Smart City Forum, które odbywa się w dniach 27-28 marca w Warszawie. Portal Winwincity.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.