Samochody, skutery, rowery, hulajnogi… Wynajmowane na minuty, za pomocą aplikacji na smartfona… W głównych miastach Polski jest ich już na ulicach około 30 tys. Przybywa inwestycji,  graczy rynkowych, rodzajów pojazdów. Pojawiają się nowe modele usług. Zwiększa się popularność sharingu i świadomość, że stanowi on realną alternatywę komunikacyjną. Wchodzą innowacyjne technologie.

Otwiera się nowy rozdział.

Zarazem – rozwój miast zwiększa zapotrzebowanie mieszkańców na mobilność. Inaczej mówiąc: coraz więcej osób chce i potrzebuje pokonywać coraz większe dystanse. Mobilność to jeden z najważniejszych elementów określających warunki życia w mieście. Bardzo mocno wpływa – bezpośrednio i pośrednio – na jego jakość.

Nie ma smart city bez inteligentnej mobilności

Współdzielona mobilność pomogłaby rozwiązywać problemy, które narastają w polskich miastach – z zagęszczeniem ruchu, korkami, miejscami parkingowymi, złą jakością powietrza. Potrzebne są jednak działania regulacyjne, informacyjne, wiedza o jej zaletach, uzmysławianie dostępności i korzyści z takich usług. A także uświadamianie wyzwań, z jakimi się one wiążą. Kontrowersje wokół elektrycznych hulajnóg są tego najlepszą ilustracją.

Dlatego współtworzymy przekrojowy raport – pierwszy tego typu w Polsce – który będzie źródłem wiedzy na temat polskiego rynku współdzielonej mobilności i jego przyszłości, a zarazem – rzetelnym obrazem tej  branży i firm, które ją kształtują. Raport powstaje w oparciu o źródłowe dane i wiedzę ekspercką stowarzyszenia Mobilne Miasto oraz kompetencje redakcyjne zespołu Winwincity.pl.

Raport współdzielona mobilność w Polsce

Wkrótce będziemy mieli przyjemność poinformować o jego udostępnieniu.